Как да се подготвим за първата си консултация със специалист?

Как да се подготвим за първата си консултация със специалист?

Осъзнали сте, че имате нужда от подкрепа в решаването на дадена ситуация. Може би защото дълго сте се лутали и губили сами или просто защото искате да си спестите това време и да намерим максимално ефективно решение в кратък срок. Достигнали сте до онзи момент, в който ясно разбирате необходимостта от професионална подкрепа и сте готови активно да работите за своето развитие. Направили сте своето проучване или пък това Ви предстои и се питате какво ще се случи по време на първата Ви среща с мен или с друг колега – специалист. Това е и един от първите въпроси, които получавам от родителите, които ми се доверяват. И в тази статия ще отговоря именно на него.

Нека още в началото направим ясната уговорка, че всеки специалист има свое „поле на действие”, а също така и свой стил на работа. Днес, когато психологията е по-близо до човека от всякога, ние, специлистите, съчетаваме в работата си множество методи и подходи, така че да бъдем максимално полезни и ефективни за онзи, който се нуждае от нашата подкрепа. Ето защо стилът и практиката на всеки специалист се различава от тази на останалите – както според неговата личност, така и според експертността му. В следващите редове аз ще Ви споделя как да се подготвите за първата си среща с мен, ако сте решили да ми се доверите, без значение дали преди това сте работили с друг специлист или правите тази крачка за първи път. Някои от стъпките, които споделям с Вас ще откриете в практиката и на други колеги, а останалите стъпки, както споменах – са въпрос на личен стил и експертност.

 1. Избор на специалист

Неведнъж съм споделяла, че изборът на подходящ специалист според неговата експертност е от ключово значение за бързото и ефективно разрешаване на Вашата лична ситуация. В това число е важно да се прави разграничение между работата на психолога, психиатъра, терапевта, консултанта, констелатора, треньора, коуча и т.н. Информацията за приликите и разликите между тези квалификации е широко достъпна за първоначална ориентация. Много от специалистите, в това число и аз, съчетават различни експертности и методи и могат да Ви бъдат полезни в повече от една области. Разбира се, човек невинаги знае от какъв специалист точно се нуждае (особено ако не е имал предишен опит в работата с такъв или конкретната ситуация/ състояние, в което се намира не е било оценено от експерт). В такъв случай е добре да знаете, че при необходимост в хода на работата с Вас може да се наложи да бъдете пренасочени към специалист с друга експертност за самостоятелна или паралелна работа с мен.

 1. Подготовка за срещата

Избрали сте своя експерт, запознали сте се с информацията за него и сте взели осъзнатото решение да пристъпите към съвместна работа. Ако този специалист съм аз, то има няколко неща, което е добре да решите като начало, съобразно Вашите възможности е:

 • Дали желаете да се срещнем на живо или предпочитате да работим онлайн – срещите на живо винаги са много по-продуктивни и за двете страни, но с оглед особеностите на настоящата ситуация, както и ангажиментите на родителите, които съвместяват много роли у дома, местонахождението в друго населно място или точка на света, понякога онлайн срещата е добър вариант. В тези случаи е ползотворно да включите както микрофона, така и камерата си.
 • Сами ли ще присъствате на срещата или желаете да доведете и друг със себе си (половинка/ родител/ дете) – много е важно да отбележим, че когато се касае за конфликт в партньорските отношения или проблем с детето, работата винаги е много по-ефективна, ако присъстват и двамата партньори/ родители. Има обаче едно изключително важно условие и то е и двамата да искат да присъстват и да работят със специалист! Ако някой от партньорите бъде доведен „на сила”, това често саботира процеса. В такива случаи препоръчвам работата да започне с онзи член на семейството, който наистина е готов за тази крачка и я желае. Когато се касае за консултация относно Вашето дете, най-добре е първата среща да бъде проведена само с родителя/ите, а детето да бъде включено в процеса на следващ етап.
 • Кои времеви диапазони са удобни за Вас, за да можете да се освободите от всички ангажименти и да се потопите максимално комфортно в процеса – тук е добре да знаете, че консултативните срещи, както и индивидуалните констелации са с продължителност от около 60-75 минути.
 1. Първоначална информация

За да бъде работата ни максимално ефективна предоставянето на първоначална информация е от голямо значение. Тук най-ключовите въпроси са:

 • каква е Вашата тема(и), която искате да поставим в процеса на работа
 • какви цели си поставяте
 • търсили ли сте досега подкрепа по поставените въпроси и какви са били постигнатите ресултати
 1. Инструменти за работа

Ако вече сте се информирали, че в работата си използвам различни техники и инструменти и желаете да приложим конкретни такива, например – индивидуални констелации, терапевтиране на травми, семейна/ детска консултация, монтесори консултация, коучинг и т.н. е добре е да заявите това при първоначалната ни уговорка, тъй като различните методи изискват различен подход, подготовка, ресурси, а също така и имат различни времеви граници. Ако не направите такава конкретна заявка, то методите, които ще Ви предложа по време на нашата среща ще зависят от конкретната ситуация – Вашите въпроси, ресурси и нагласи.

 1. Срокове и резултати

Разбира се, че когато търсим решение на някаква ситуация или искаме да постигнем дадена цел, най-важното за нас е кога и как ще се случи това. За съжаление обаче никой сериозен специалист (подчертавам това!) не може да ви даде точни срокове и гаранции за Вашите резултати. Това е така, защото разрешаването на всеки личен казус е сложен процес, който зависи от редица фактори като:

 • В какво се корени наистина поставеният проблем – понякога на повърхността виждаме само симптома на много по-дълбок проблем – причинител, който трябва да бъде изследван.
 • Какви са Вашите ресурси към момента – често клиентът знае какво „трябва” или „не трябва” да направи, но просто няма сили за това и първото, върху което трябва да поработим е именно възстановяването на ресурсите му.
 • Нагласите, вътрешните убеждения, предишните опитности и мотивацията Ви – на съзнателно ниво Вие може да желаете разрешаване на ситуцията или постигане на промяна, но човекът е сложно същество и често на подсъзнателно ниво има редица блокажи, които трябва да бъдат преодоляни, за да не го саботират.
 • Подкрепата, която имате в живота си – човек се движи с много различно темпо според това дали е заобиколен от хора, които го разбират и подкрепят в процеса на развитието му или обратното – не получава разбиране, среща съпротива, налага се да се крие и т.н.
 • Вашето лично темпо – всеки човек се движи с различно темпо, което се променя в рамките на процеса. Това е нещо, което не може да бъде предопределено или фиксирано.

Ето защо е важно да имате нагласата, че консултативният процес не може да бъде фиксиран с абсолютна точност нито по отношение на времевата си продължителност, нито по отношение на постигнатите резултати. Всичко в огромна степен зависи от Вашето желание, готовност и мотивация да работите активно. Важно е също да знаете, че основен двигател на този процес сте Вие и във всеки един момент имате право да изразите неудобство, несъгласие, възникнали въпроси в хода на случващото се по време на консултацията. Всеки добър експерт ще се съобрази с Вашите нужди, предпочитания и с Вашето лично темпо. Излизането от зоната на комфорт трябва да бъде комфортно по своему!

Ако имате проблем, запитване или цел, върху която искате да поработим, аз съм тук да Ви подкрепя!

С обич,

В.