Семейни консултации

Семейните консултации са процес, в който Вие и Вашият партньор можете да споделяте, обсъждате, изследвате и надграждате Вашите отношения с професионалната подкрепа на специалист. Точно както при индивидуалните консултации, ние отваряме пространство на доверие и подкрепа, в което всяко семейство може да постави своите въпроси, да разгърне потенциала си за развитие и да намери по-дълбока свързаност, както и да разреши различни по своя характер въпроси.

За кого са подходящи семейните консултации?

Като позитивен психолог, педагог и треньор по личностни и семейни трансформации аз работя най-често с родители, както и със семейства, които планират да имат деца. В моята практика аз работя единствено с психично здрави хора и мога да Ви бъда полезна в следните случаи:

  • Вашето семейство среща трудности или има въпроси, свързани с родителството, семейни отношения и намиране на семеен баланс
  • Желаете да изградите единен и балансиран родителски подход в отглеждането и възпитанието на Вашето дете
  • Искате да подобрите общуването с Вашия партньор, деца и близки, като се научите взаимно да изслушвате, разбирате и подкрепяте както другия, така и себе си
  • Търсите ефективни методи за разрешаване на конфликти и изграждане на градивни стратегии за комуникация във Вашето семейство
  • Преминавате през труден период – загуба на близък, смяна на работа, някакво травматично събитие и искате да подкрепите и себе си, и човека до Вас
  • Желаете да възстановите хармоният във Вашите семейни отношения след преживян стрес, промяна, поява на дете, адаптация към нова роля
  • Искате да научите повече за себе си и за човека до Вас, за Вашите роли, потребности и т.н.

Как протичат семейните консултации?

Както и при индивидуалните консултации, първоначално ще Ви помоля да попълните въпросник, с който да придобия базова, въвеждаща информация за началната точка, от която започваме нашата работа.

В процеса на всяка следваща среща ще Ви задавам допълнителни, уточняващи въпроси, които имат за цел да попълнят липсващите елементи от картината на Вашия живот.

Консултациите се провеждат под формата на свободен диалог, в който Вие разказвате, споделяте и задавате своите въпроси свободно, а аз Ви насочвам, допълвам някои информационни липси по темите, които Ви вълнуват, споделям някои възможни решения, практики, методи, които биха могли да Ви бъдат полезни.

Важно е да знаете, че ролята на консултанта не е да бъде съдник и да определя кой е „прав” и кой „греши” във Вашите семейни отношения, нито да убеди Вашия партньор да направи онова, което Вие бихте искали. По време на семейното консултиране ние работим за най-добрия интерес на всеки от участниците в процеса и на семейството като едно цяло и към всеки се отнасяме с еднаква доза уважение, разбиране и подкрепа.

Какво можете да очакваме от съвместната ни работа?

Както при индивидуалните консултации и тук Вие ще получите подкепа, доверие и рзбиране. Всеки от Вас ще има възможност да сподели своята гледна точка, нужди, чувства, мисли, тревоги, без да бъде съден, критикуван или поучаван. Заедно  ще изследваме ситуацията, в която се намирате и ще работим за постигане на Вашите цели като отделни личности и като част от едно цяло.

В хода на нашето сътрудничество ще Ви предлагам напъствия, практики, идеи, информация, която би Ви била полезна, за да постигнете едно по-добро разбиране на себе си и на другия. За ползотворността на процеса обаче ключови са Вашата мотивация, сътрудничество и отговорност. В консултативния процес няма да получите готови отговори или решения, а подкрепа, чрез която сами да достигнете до тях.

Това е Вашето пътуване към себе си и към човека до Вас!

Колко често и с каква продължителност се провеждат консултациите?

Консултативният процес е строго индивидуален. Продължителността на една консултация е 60 минути, като обичайно се срещаме веднъж седмично, в някои случаи този интервал може да бъде променян.

В дадени ситуации може да Ви бъде достатъчна само една консултация. В други случаи може да е необходим по-продължителен процес.

Консултативният процес е процес на съвместно сътрудничество, като той се движи и развива съгласно Вашето лично темпо, целите, които си поставяте, дълбочината на ситуацията, в която се намирате, Вашата готовност и мотивация за разрешаване на поставените от Вас въпроси.

От тази гледна точка са предвидени и възможностите за единични и пакетни консултации, които ще откриете в края на тази страница.

Как да се подготвим за провеждането на семейна консултация?

Важен момент за градивността на процеса е всички участници в него да бъдат мотивирани. Често срещам двойки, в които единият партньор „води” другия на базата на някакъв ултиматум или заплаха. Ефектът от това е, че процесът обичайно протича под формата на съпротива или взаимни обвинения. В някои случаи този процес може да бъде преломна точка в отношенията и да помогне на всеки от партньорите да види другия „отстрани”. Все пак, за да е максимално ползотворно нашето сътрудничество е добре заедно с Вашия партньор да обсъдите каква е мотивацията Ви за търсене на подкрепа, какви въпроси бихте искали да поставите най-общо и какви резултати целите.

Важно  е да знаете, че когато консултативният процес касае въпрос, свързан с Вашето дете, поне първоначалната среща се провежда единствено с родителите!

С какви методи и подходи си служите във Вашата работа?

Тъй като моята дейност е ориентирана основно към личното и семейно благополучие, един от най-важните елементи в работата ми е системният подход. Най-синтезирано казано: всички ние сме част от нашата семейна система (както и от други системи, разбира се) и всичко, което се случва в нея ни влияе, както и всичко, което ние правим, влияе на цялата система. От тази гледна точка в работата си прилагам семейни констелации.

За мен изключително ценен е интегративният подход в подкепа на клиента и неговото семейство, затова в работата си съчетавам методи и техники от различни школи. Разполагам с набор от терапевтични инструменти в подкрепа на работата със силни чувства или травматични преживявания, като EDMR, техники, взаимствани от енергийната психология, телесни практики и т.н.

Важен елемент от работата ми е и прилагането на ароматерапия, като цялостна подкрепа на личността, както и в подобряването на грижата за психичното здраве, емоционалния баланс и терапевтирането на различни проблеми от подобен характер. Ароматерапията е прекрасен метод, подходящ за цялостния баланс и грижа за Вашето семейство.

Повече информация за процеса на консултиране и подкрепа можете да откриете в рубриката „Тайните на психолога” в моя Youtube канал.

Как мога да запазя час за семейна консултация?

Час за консултация можете да запазите по телефона, чрез e-mail или през моята Facebook страница, след предварително заплащане на избрания брой консултации, посочен по-долу. След това с Вас уточняваме удобен ден и час, съобразно Вашия и моя график и работим по поставените от Вас въпроси. Обичайно срещата се осъществява в рамките на седмица от заплащането, като при непредвидени обстоятелства или по-натоварени периоди този интервал може да бъде и по-дълъг. За Ваше спокойствие можете да се свържете с мен за доуточняване.