Индивидуални  консултации

Индивидуалните консултации са процес, който Ви позволява да споделите със специлист предизвикателство, трудност, желана цел в една безопасна среда на доверие и професионална подкрепа. С Вас отваряме защитено пространство, в което да изследваме причините, влиянията и връзките в ситуацията, в която се намирате, породените от тях чувства, мисли и нагласи. Заедно търсим онези решения, които да Ви изведат на пътя към желаните от Вас промени и резултати, а също така и правим преработка на натрупания до момента житейски опит, свързан с поставената от Вас тема.

Целта на личните консултации е да позволят на клиента да се свърже отново със себе си в един подкрепящ и градивен процес, в който всяко чувство, мисъл и събитие имат своето достойно място. По този начин Вие достигате не само до чувство на облекчение в предизвикателна ситуация, но имате възможност да разгледате тази ситуация от различни ъгли и да преоткриете своите ресурси и да ги превърнете в ценен инструмент по пътя към себе си и към своите цели.

За кого са подходящи индивидуалните консултации?

Един от най-важните фактори за ползотворността на личните консултации като процес е намирането на точния експерт.

Като позитивен психолог, педагог, констелатор и треньор по личностни и семейни трансформации аз работя най-често с родители, както и със семейства, които планират да имат деца. В моята практика аз работя единствено с психично здрави хора и мога да Ви бъда полезна в следните случаи:

  • Вие имате въпроси, трудности, предизвикателства, свързани с възпитанието на Вашето дете. Питате се кое е „правилно” и „грешно” и искате да изградите балансиран подход в родителството.
  • Срещате предизвикателства в намирането на баланс в живота си в контекста на родителството и всички роли, които съвместявате, както и промените в семейните отношения, които прозтичат от това
  • Планирате да имате деца, но имате притеснения относно бъдещата адаптация към родителството, подготовката за него
  • Искате да подобрите комуникацията, да разрешите конфликт или просто да се научите да разбирате по-добре себе си, Вашия партньор, дете или друг близък
  • Имате нужда от подкрепа, за да се свържете със себе си, да реализирате свои мечти, цели, желания, да разберете причините, които Ви спират или Ви карат да се чувствате зле. Да повишите самооценката си, да си върнете контрола над своя живот.
  • Минавате през труден период на трансформация – загуба на близък, развод, професионално преориентиране или друг фактор, който влияе на Вас и Вашето семейство негативно
  • Преживяли сте някакво травматично събитие, без значение колко отдавна се е случило това
  • Искате да разрешите някаква ситуация, свързана със силни чувства, колебания, конфликтни отношения, липса на свързаност и грижа към себе си и т.н.

Как протичат нашите срещи?

Първоначално ще Ви помоля да попълните въпросник, с който да придобия базова, въвеждаща информация за началната точка, от която започваме своето съвместно сътрудничество.

В процеса на всяка следваща среща ще Ви задавам допълнителни, уточняващи въпроси, които имат за цел да попълнят липсващите елементи от картината на Вашия живот.

Консултациите се провеждат под формата на свободен диалог, в който Вие разказвате, споделяте и задавате своите въпроси свободно, а аз Ви насочвам, допълвам някои информационни липси по темите, които Ви вълнуват, споделям някои възможни решения, практики, методи, които биха могли да Ви бъдат полезни.

Какво можете да очаквате от съвместната ни работа?

Разбиране, подкрепа и доверие. Можете да бъдете спокойни, че няма да бъдете критикувани или съдени. Всяко Ваше чувство, мисъл и цел са значима част от самите Вас и от Вашия процес  на развитие и те ще бъдат приети и уважени.

Важно е да знаете, че консултативният процес е ориентиран към намирана на решения, но той не предлага готови такива! Целта на професионалната подкрепа, която ще получите, е Вие сами да стигнете до Вашето решение, стъпвайки на нови гледни точки, стратегии, идеи, знания и осъзнавания. Все пак обаче, тук отноворността за постигането на решения и тяхното реализиране е основно на клиента.

Колко често и с каква продължителност се провеждат консултациите?

Консултативният процес е строго индивидуален. Продължителността на една консултация е 60 минути, като обичайно се срещаме веднъж седмично, в някои случаи този интервал може да бъде променян.

В дадени ситуации може да Ви бъде достатъчна само една консултация – например ако имате нужда от допълнителна информация и ориентиране по отношение на поведението на Вашето дете. В други случаи може да е необходим по-продължителен процес – например, ако в хода на нашата работа установим, че не поведението на детето, а начина, по който Вие го възприемате е онова, което всъщност Ви натоварва.

Консултативният процес е процес на съвместно сътрудничество, като той се движи и развива съгласно Вашето лично темпо, целите, които си поставяте, дълбочината на ситуацията, в която се намирате, Вашата готовност и мотивация за разрешаване на поставените от Вас въпроси.

От тази гледна точка са предвидени и възможностите за единични и пакетни консултации, които ще откриете в края на тази страница.

Повече информация за процеса на консултиране и подкрепа можете да откриете в рубриката „Тайните на психолога” в моя Youtube канал.

С какви методи и подходи си служите във Вашата работа?

Тъй като моята дейност е ориентирана основно към личното и семейно благополучие, един от най-важните елементи в работата ми е системният подход. Най-синтезирано казано: всички ние сме част от нашата семейна система (както и от други системи, разбира се) и всичко, което се случва в нея ни влияе, както и всичко, което ние правим, влияе на цялата система. От тази гледна точка в работата си прилагам семейни констелации.

За мен изключително ценен е интегративният подход в подкепа на клиента и неговото семейство, затова в работата си съчетавам методи и техники от различни школи. Разполагам с набор от терапевтични инструменти в подкрепа на работата със силни чувства или травматични преживявания, като EDMR, техники, взаимствани от енергийната психология, телесни практики и т.н.

Важен елемент от работата ми е и прилагането на ароматерапия, като цялостна подкрепа на личността, както и в подобряването на грижата за психичното здраве, емоционалния баланс и терапевтирането на различни проблеми от подобен характер.

Как мога да запазя час за индивидуална консултация?

Час за консултация можете да запазите по телефона, чрез e-mail или през моята Facebook страница, след предварително заплащане на избрания брой консултации, посочен по-долу. След това с Вас уточняваме удобен ден и час, съобразно Вашия и моя график и работим по поставените от Вас въпроси. Обичайно срещата се осъществява в рамките на седмица от заплащането, като при непредвидени обстоятелства или по-натоварени периоди този интервал може да бъде и по-дълъг. За Ваше спокойствие можете да се свържете с мен за доуточняване.