Индивидуални семейни констелации

Семейните констелации, познати още като системни констелации, са дълбочинен терапевтичен метод, чрез който клиентът може да изследва различни по своя характер трудности, проблеми или въпроси, на които търси решение. Процесът може да се осъществява както в група, така и индивидуално. В практиката си аз прилагам основно индивидуални констелации, при които клиентът поставя своя належащ въпрос и заедно отваряме едно безопасно пространство, в което наблюдаваме и изследваме онези взаимовръзки, събития и преплитания, които са го довели до настоящата ситуация.

Индивидуалните констелации са подходящи за хора, които се притесняват да участват в групова форма на процеса, не желаят да споделят проблема си пред други хора или просто се чувстват по-спокойно в процеса на индивидуална подкрепа.

Ако искате да научите повече за процеса и да получите отговор на някои, от най-често задаваните въпроси по темата, моля, продължете  да четете!

 • Защо констелациите са толкова ефективен метод?

Уникалното при този метод е неговата изключителна дълбочинност. За разлика от методите на класическата психология, които работят основно на нивото на съзнанието и подсъзнанието, констелациите обхващат нашето родово поле. Полето, от което ние сме част, от което е започнал нашият живот, където се коренят нашите ресурси, но често и нашите тежести. Констелациите позволяват клиентът да наблюдава и изследва динамиките в това поле, като това от своя страна му дава възможност да придобие една нова, задълбочена представа за процесите в собствения му живот, за неговите потребности, чувства, трудности или желания. Помагат му да види и осъзнае себе си, отвъд тясната рамка на индивидуалната личност, да се свърже със себе си и своя род по един ресурсен начин и да намери отговори, които да му донесат спокойствие, благоденствие и стъпка по стъпка да отключат невидимия на пръв поглед процес на трансформация в него.

Констелациите не са метод с готови отговори или решения. Те имат свои правила, разбира се, но няма категорична структура, в която протича процесът. Всяка констелационна сесия е уникална, трансформираща и дава възможност на клиента да види и разбере само онова, за което подсъзнателно е готов и което желае. Няма правилно тълкувание на онова, което ще откриете по време на процеса – Вие имате пълната свобода да го насочвате и да вземете от него всичко онова, което би могло да Ви послужи, за да разрешите своя въпрос, но най-вече, за да се свържете по-дълбоко и цялостно със себе си.

Друга причина констелациите да са толкова ефективен и актуален метод е фактът, че само с една сесия клиентът може да постигне сериозни резултати, дори цялостно разрешаване на поставен въпрос. Заедно с това, констелациите са нагледен метод, който буквално позволява на клиента да види същината на процеса, определени факти, събития и взаимовръзки, касаещи неговата тема.

Констелациите са и изключително деликатен метод, те активират дълбоки процеси на вътрешна трансформация, която се осъществява тихо, плавно и спокойно вътре във Вас за продължителен период от време.

 • Какви въпроси мога да разреша с метода на констелациите?

Констелациите имат изключително широк спектър на приложение, тъй като нашият живот реално започва от нашето родово поле и всичко, което се случва с нас по един или друг начин има връзка и води своето начало от него. Констелациите могат да ни бъдат полезни ако желаем да:

 • изследваме и лекуваме връзката или да разрешаваме конфликти със своите родители, предшественици, деца, партньори в живота или дори приятели и колеги
 • разрешим проблеми с финансите
 • срещаме трудности с личната и професионалната си реализация
 • страдаме от физически симптоми, заболявания, които имат психосоматичен характер
 • въртим се в кръг от повтаряши се проблеми, модели в отношенията ни с другите
 • имаме трудности в намирането и задържането на партньор или в съхранението на приятелства
 • не успяваме да сбъднем мечти и да постигаме цели

Констелациите могат да бъдат от полза на всеки, който е готов да надгради себе си, навлизайки по-дълбоко в същността на своето родово поле и на самия себе си. Разбира се, не всеки въпрос може да бъде разрешен единствено чрез метода на констелациите!

 • Как протичат индивидуалните констелации, каква е тяхната продължителност?

Няма фиксирана продължителност на процеса, тъй като той е строго индивидуален. В някои ситуации са достатъчни 20 минути, в други няколко часа, поради което времето се определя условно.

В началото на срещата уточняваме въпроси, с които да придобия представа каква ситуация бихте искали да изследвате или разрешите, ако нямате ясно формулирана тема, ще я формулираме заедно.

След това заедно ще се потопим в полето, ще изберете фигурите, които ще представляват членове на Вашето семейство и ще следваме процеса.

В хода му ще имате възможност да наблюдавате и изследвате какво се случва в констелационното поле, ще споделяте своите мисли, чувства, спомени, телесни усещания и заедно ще наблюдаваме динамиката, връзките, евентуалните заплитания или възможни разрешения на Вашата ситуация. Ще имате възможност да вникнете по един нов, дълбок и трансформиращ начин в динамиката на своя собствен живот и в този на Вашето семейство, да се освободите от тежести, които не Ви принадлежат, да откриете нови обяснения на травмиращи събития и най-вече нови разрешения.

 • Какъв резултат мога да очаквам от процеса и кога?

Констелациите са метод, който лекува в дълбочина. Самият факт, че Вие имате възможност да наблюдавате нагледно динамиката в полето, да вникнете в събития и да изследвате факти, достигайки до своята истина, носи облекчение.

Процесът на трансформация е дълбочинен, многопластов и деликатен. Първият резултат, който настъпва, обичайно е чувството на облекчение от нещата, които човек е видял, научил и осъзнал. Впоследствие тези осъзнавания започват да работят за нас на подсъзнателно ниво, като въздействат на нашите мисли, чувства и нагласи, след което се проявяват в нашето поведение, в решенията, които вземаме и начина, по който живеем живота си.

Този процес обаче е строго индивидуален за всеки клиент.

 • Страхувам се от силните чувства, които могат да се появяват по време на констелацията

Констелациите са трансформиращ метод, по време на който могат да се събудят много силни чувства и осъзнавания. Моята работа е да Ви помогна да ги приветствате в живота си с нужното уважение и благодарност, да им дадете място и да пораснете чрез тях.

Мнозина се боят от този метод именно заради силните чувства, но истината е, че те не се появяват от нищото. Тези чувства, нужди, факти са част от нашия живот, от нашето поле, от самите нас така или иначе. Обикновено именно тяхното потискане е това, което поражда проблема, който ни мотивира да търсим помощ. В процеса на констелацията ние просто им даваме възможност да излязат наяве, за да поемем отново контрола над живота си по един градивен начин, свързвайки се със себе си.

Методът ще Ви позволи да видите само онова, за което подсъзнателно сте готови.  Ако има нещо, за което не сте готови, то може да бъде отложено. Има ситуации, които изискват по-продължителна работа, докато се достигне до финално разрешение. Дори процесът да бъде съпътстван с много силни чувства, Вие не сте сами, аз съм до Вас, за да Ви подкрепя, за да Ви предложа различни възможности за разрешаване на ситуацията, както и набор от техники за справяне със силните чувства. Вие няма да останете сами в процеса, няма да бъдете “пришпорвани“ да го завършите по определен начин или в определен срок, нито ще бъдете оставени да се справяте сами със силните си чувства! Също така, в края на процеса ще Ви запозная с простички инструменти, с които можете да подкрепите себе си, ако някога отново се появят по-силни чувства, свързани с разглежданата тема.

 • Как да се подготвя за индивидуална констелация?

Добре е да имате тема, която бихте искали да изследвате, която в хода на подготовката ни заедно може да се трансформира или доуточни.

Необходимо Ви е доверие в процеса и мотивация, която да Ви позволи да се потопите в полето, да наблюдавате, осъзнавате, чувствате и изследвате динамиката в него.

Важно е да знаете, че констелациите са преди всичко метод за лична трансформация, грижа за връзката със себе си, с нашите предци, но не и метод за намиране на готови отговори и решения.

Особено ако срещите са онлайн – осигурете си тихо и спокойно място, на което да не Ви прекъсват. Важно е в помещението да не присъства друг човек, освен ако той не е включен активно в процеса! Постарайте се на устройството, от което работите да не получавате разсейващи нотификации или обаждания. Гледайте да сте отпочинали, да не сте гладни или жадни, да не бързате. Отделете си време за концентрация преди нашата среща и бъдете готови, че след нея може да се нуждаете от време на саме, почивка, размисъл или да се чувствате уморени. Подгответе си чаша вода и нещо за писане, за да съхраните осъзнаванията от процеса. Това е много енергиен процес. За да бъде той максимално ползотворен, Ви е нужна спокойна обстановка, потапяне в процеса и полето, което да не бъде нарушвано от други влияния.

 • Колко констелации са ми необходими за разрешаването на един проблем?

Всеки въпрос се разглежда в рамките на една констелация. Разбира се, при определени случаи процесът може да бъде прекъснат и продължен в друга сесия, по изключение. Една тема обаче сама по себе си може да бъде изследвана многократно, формулирана по различни начини и разглеждана от различни аспекти. Всеки път ще откривате нови и нови динамики, факти и истини в нея. На различни етапи от живота си можете да се сблъсквате с една и съща тема по различен начин. За всеки това е индивидуално.

 • Трудно ми е да се доверя на този метод, научно доказани ли са констелациите?

В работата си често срещам подобни съмнения и страхове при клиенти, които не са запознати в детайли с процеса и правят различни асоциации с процеси като – гадаене, гледане, викане на духове и какво ли още не.

Констелациите нямат нищо общо с това! Те са интегративен метод, изследван, доказан и базиращ се на огромен обем от знания и практики от различни психологически течения и терапевтични школи, изследван в цял свят. В хода на констелациите ние работим с Вашето родово поле, както и с дълбочинни нива на подсъзнанието и информацията, образите и истините, съхранени в него.

Констелациите се базират на законите за семейната система, които касаят всеки човек и всяко семейство. Много често днес, в незнанието си, ние всъщност живеем в противовес с тези закони и до голяма степен това е причината, поради която някои хора срещат трудности в тяхното разбиране и приемане, когато се срещнат с тях за първи път.

Ако Вие имате някакви притеснения и страхове относно метода, винаги можете да зададете всичките си въпроси преди или по време на нашата среща, за да се запознаете с процеса и да се почувствате спокойни. Това е от особено значение за качеството на процеса! Все пак, най-често ни е трудно да се доверим на онова, което не познаваме добре.

 • Какъв е Вашият индивидуален стил на работа?

В своята работа аз прилагам цялостен системен подход в подкрепата към своите клиенти, тъй като всичко, което правим въздейства върху нашата система и всичко, което се случва в нашата система, въздейства върху нас. Разбирането на тези взаимовръзки, знанието за тези процеси помага на клиентите ми да развият своята вътрешна осъзнатост, свързаност, лична отговорност към своя живот и към своята семейна система. Ефективно им служи за разрешаване на различни ситуации, трудности и конфликти с технте партньори, родители, приятели, колеги. Дава им ценност и насоки в справянето с предизвикателствата на родителството. Вярвам, че това знание е трансформиращо и безценно!

Към момента провеждам индивидуални констелации като част от цялостния терапевтичен процес с клиента, когато забележа индикации, че този метод може да му бъде полезен в конкретната ситуация или самият клиент предяви желание.

Можете да запазите своя час за индивидуална констелация на: тел. 0883 388 715, чрез Facebook страницата или по e-mail.

Продължителност: до 120 мин.

Място на провеждане: онлайн или лично (София, ул. Иларион Макариополски 2)

Ключът към здравето, щастието и благоденствието е в нашата хармонична свързаност със себе си и с нашата система. Тук съм, за да Ви подкрепя да преоткриете своята!