Тренинги и обучения за родители и специалисти, работещи с деца и семейства

В процеса на моята практика съм се убедила, че един от най-ценните ресурси на съвременния човек е знанието. И действително, ние живеем в свят, изобилстващ от достъпна информация. Наличието на информация обаче не гарантира качествено знание и най-вече, не гарантира знание, което може да бъде приложено градивно.

Ето защо, един от съществените аспекти в моята работа като треньор, психолог и специалист, работещ със семейства е предоставянето на качествено, достъпно и практично знание, което да помогне на родителите и специалистите, работещи с деца и семейства да се ориентират в съвременния хаос от информация, препоръки и методики, да открият най-градивния и адекватен подход към разрешаване на различни поведенчески  и възпитаелни предизвикателства при децата и най-вече – да се свържат с този подход, така че да го прилагат спокойно, уверено и качествено в своето семейство или работа.

На този сайт, както и в моята Facebook страница можете да следите и откривате информация относно моите авторски обучения и тренинги, които предстоят, както и относно такива, с които можете да се сдобиете на запис.

Знанието е сила на-вече тогава, когато го прилагаме осъзнато, отговорно и с цялото си сърце!