Градивна семейна комуникация – практически онлайн курс

Градивна семейна комуникация – практически онлайн курс

Старт: предстои

Съвременният човек се развива бързо и прогресивно, но често не знае как да разбира и изразява чувствата си, как да приема и обработва чувствата и гледната точка на другия, да проявява искрена емпатия, да постига баланс и хармония (не потискащи компромиси), да води градивни спорове и да разрешава конфликти без тлееща горчивина. Умения, които са базови и изключително ценни за развитието на една здрава и стабилна семейна система. Умения, които за съжаление, не се преподават в училище, а негативите, които поражда тяхната липса се предават от поколение на поколение. Хубавото е, че днес разполагаме с достатъчно знание и инструменти, за да променим това!

Ето защо с Ви каня да се присъедините към един практически авторски курс, насочен към развитие на нашите умения за комуникация, особено в контекста на семейната среда.

Този курс е за Вас, ако:

  • Желаете да подхождате към конфликтите без страх, а с умеението да ги разрешавате градивно и да съхраните уважението, любовта и хармонията дори когато оставате на различни мнения с човека до Вас
  • Бихте искали да преодолеете емоционалната си зависмост от чувствата и реакциите на околните, особено при комуникацията по трудни теми, да установите и да запапазите своите граници
  • Целите да намалите напрежението, стреса, пререканията, обидите, крясъците в комуникацията с близките ви хора и търсите повече осъзнатост, баланс, хармония и градивност в семейството си
  • Стремите се да възпитате своето дете в умението да води градивни спорове, да изразява себе си уважително към другите и да постига целите си без манипулация

След този курс Вие ще:

  • Разпознавате своите модели и (тези на другите) на реакция и поведение при комуникация и особено при възникването на конфликт
  • Успявате да прилагате нововъзприетите практики дори, ако човекът срещу вас не желае да участва активно
  • Умеете да изразявате ясно Вашите чувства, мисли и потребности и да ги синхронизирате в моменти на трудна комуникация
  • Успявате да бъдете емпатични, приемащи и разбиращи към чувствата, мислите и потребностите на другия, дори когато на него му е трудно да ги разпознае и изрази сам и да му помагате в развитието на тези умения
  • Знаете как да разграничите градивната комуникация от манипулацията и ще преодолеете емоционалната зависимост и да съхраните своя контрол върху поведението си
  • Владеете инструменти за водене на преговори и коригиране на модели на общуване

Формат на курса: Онлайн, в затворена фейсбук група, запис от срещите ще остава наличен в групата, като можете да поставяте своите въпроси дори и да не сте успели да присъствате на срещата!

Продължителност на курса: 6 седмици (по една среща на седмица с продължителност до 2 часа). След всяка среща ще имате теоретичен материал, практически упражнения за преработка, възможност да ги приложите у дома и да се върнете към курса с нови въпроси и осъзнавания.

Цена на курса: 395 лв

Старт: 18 април 2023 г.

Водещ на курса: Валентина Милева, магистър позитивен психолог, педагог, докторант по „Социална педагогика” към СУ „Св. Климент Охридски”, международно сертифициран треньор по личностни и семейни трансформации, EMDR терапевт, констелатор, автор на обучения, статии и материали, насочени към подкрепата на родители и специалисти, работещи със семейства, съпруга и майка на две деца. Курсът се провежда в партньорство с Център за здраве и образование „Едикта”.