Първите седем - Аз съм моята воля

Първите седем – Аз съм моята воля

Всички сме чували за това колко силно и фундаментално отражение имат първите седем години от детството ни върху целия ни живот. Знаем, че тогава сме били най-малки, уязвими, зависещи от другите и „попиващи” света около себе си. Как и защо обаче се случва така и какво ни е полезно да знаем за този период от живота и развитието на детето като родители, за да ни бъде по-лесно не само да го подкрепяме, но и да го разбираме и по този начин да се справяме и със стреса от предизвикателствата на тази възраст.

Рудолф Щайнер разделя развитието на детето на три основни етапа, обособени в три 7-годишни фази.

Ранно детство – от раждането до 7 години

Средно детство – от 7 до 14 години

Юношество – от 14 до 21 години.

Изключително важно е, разбира се, да имаме предвид, че тези фази са условни (различните учени и методи правят различни условни деления), тъй като всеки човек притежава своя индивидуалност, която предопределя и неговото развитие. Познанието на фазите ни помага да се ориентираме в това през какви предизвикателства преминава детето – неговото тяло, душа и ум, за да можем да бъдем най-адекватни, осъзнати и подкрепящи към него. Тези фази се свързват на първо място с физически растеж на детето, който, разбира се, не е просто отделен елемент, а съставна част от цялостното развитие на формиращата се личност.

Какво е важно да знаем за първите седем?

На първо място, от чисто физическа гледна точка, това е възрастта, в която най-силно се развива детска глава и нервната система. Неслучайно децата изглеждат малко „несъразмерни”, а опитите да се изправят, да запазят равновесие са истинско предизвикателство – главата е най-голяма и най-тежка, на фона на малкия гръден кош и късите детски крачета и ръчички, които ще „наваксват“ през следващите етапи от растежа на детето.

Първите 7 години от детския живот са посветени на волята. Волята е неговата движеща сила, която предопределя и високата физическа активност, и големия физически прогрес в детето – от малко бебе, което едва движи крайниците си, до енергично дете, което пълзи, прохожда, тича, скача и открива и себе си, и света около себе си чрез активно движение. Както знаем, през първите 7 години от живота ни нашето съзнание е изключително отворено. Неслучайно казваме, че малките деца „попиват като гъба”. Това се дължи до голяма степен на факта, че техните сетива функционират различно от нашите и действат по-скоро като един цялоствен сетивен орган, а не като отделни елементи. Детето изпитва всичко, което му се случва с цялото си същество. Тъй като това е периодът, през който детето „попива” най-много информация, напълно несъзнателно, волята е водещата сила, която му помага и напътства този процес. Какво означава това?

Детето е волево, то реално не съзнава опитността, която придобива, начина, по който живее, така, както го съзнаваме и анализираме ние, възрастните. Детето се води и развива чрез действие, а не чрез думи, така, както ние често опитваме да подходим към него.

За първите седем години е важна не само волята, но и периодът е важен за волята – т.е. ако позволим волята на детето да се развие и изрази свободно, то ще израсне като човек със силна воля, стабилни граници и лична увереност.

В поредица от статии ще разгледаме как се проявява волята на детето в тази ранна възраст, какво е важно за него, как да разбираме „странното” му понякога поведение и да бъдем по-подкрепящи към детето и по-малко критични към себе си.

Очаквайте продължение!

С обич,

В.